83
Công ty TNHH Minh Dũng Mã số thuế: 2500291713 Địa chỉ: Khu Kếu, Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0911 196 242

Công ty TNHH Minh Dũng là công ty chuyên sản xuất các mặt hàng về Bao bì,Cơ khí.


Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 101

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 102

Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 110
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01