Jk
Công ty TNHH JK Tech Việt Nam Mã số thuế: Địa chỉ: KCN Bá Thiện 1, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211.3888.350 (ext 123)

công ty TNHH JK Tech Việt Nam( Công ty TNHH BangJoo Electronics VietNam cũ) – chuyên gia công linh kiện, cụm linh kiện bán thành phẩm cung cấp cho công ty SEVT

Banner Minh Duc 20 10 01