Z3263391816992 C423527a574f79daebe82f680bd78dff
Công ty TNHH DV& TM SEOVINA Mã số thuế: Địa chỉ: Khu Trại Giao, đường Nguyễn Tất Thành, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0326.125.125
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01