51
Công ty TNHH Công nghiệp Điện tử Sanha Việt Nam Mã số thuế: Địa chỉ: KCN Bình Xuyên – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113888112

Công ty TNHH Công nghiệp Điện tử Sanha Việt Nam là công ty 100% vốn Hàn Quốc, được thành lập tại Việt Nam năm 2014. Sanha Việt Nam chuyên sản xuất motor rung, module quang học và các linh kiện điện tử cho Samsung


Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 101

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 102

Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 110
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01