Công ty SSP MOULDING Mã số thuế: Địa chỉ: Lô M, KCN Bình Xuyên, Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211.3.888.991
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
1 năm trước
Cao đẳng/Đại học
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01