Công ty Cổ Phần XD & ĐT 577 Mã số thuế: Địa chỉ: Số 11 đường Hoàng Diệu, TP.Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 09.8888.0707

Lĩnh vực công ty: xây dựng cầu đường

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01