2021 12 27
Công ty cổ phần T&Y Superport Vĩnh Phúc Mã số thuế: 2500662252 Địa chỉ: ĐT 310B, Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 0988599013

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Xây dựng và cho thuê cơ sở hạ tầng trung tâm logistics ICD

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01