2021 12 27
Công ty cổ phần T&Y Superport Vĩnh Phúc Mã số thuế: 2500662252 Địa chỉ: ĐT 310B, Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 0988599013

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Xây dựng và cho thuê cơ sở hạ tầng trung tâm logistics ICD


Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 101

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 102

Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 110
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01