1
Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên Mã số thuế: Địa chỉ: Số 379 Mê Linh, P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc Điện thoại: 0979.256.154

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên tiền thân là “Công ty Quản lý – Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên” được thành lập theo Quyết định số 646/ QĐ-UB ngày 14 tháng 10 năm 1988 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Để phù hợp với chức năng nhiệm vụ trong thời kỳ mới ngày 26/5/2003 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 1988/QĐ- UB đổi tên thành “Công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên”.


Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 101

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 102

Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 110
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01