1
Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên Mã số thuế: Địa chỉ: Số 379 Mê Linh, P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc Điện thoại: 0979.256.154

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên tiền thân là “Công ty Quản lý – Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên” được thành lập theo Quyết định số 646/ QĐ-UB ngày 14 tháng 10 năm 1988 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Để phù hợp với chức năng nhiệm vụ trong thời kỳ mới ngày 26/5/2003 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 1988/QĐ- UB đổi tên thành “Công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên”.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01