Vn2
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Bê tông Việt Nhật Mã số thuế: 2500569052 Địa chỉ: THÔN QUẾ - HƯỚNG ĐẠO - TAM DƯƠNG - VĨNH PHÚC. Điện thoại: 02112 212 888

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Bê tông Việt Nhật chuyên sản xuất, kinh doanh bê tông thương phẩm…

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01