Công ty Cổ phần Eneright Việt Nam Mã số thuế: Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Đồng Sóc, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211. 3.839.889
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
Lao động phổ thông
2 năm trước
Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
3 năm trước
Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01