Sbc1
Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ và thương mại SBC Mã số thuế: Tòa nhà văn phòng Tuệ Tâm, KĐT Đồng Sơn, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc Địa chỉ: Điện thoại: 0962566828

Công ty SBC đã và đang được công nhận là công ty dịch vụ bảo vệ hàng đầu và có chất lượng dịch vụ bảo vệ tốt nhất tại Việt Nam. Bên cạnh đó chúng tôi không ngừng củng cố về chất lượng dịch vụ và cũng luôn áp dụng các phương pháp đào tạo và tái đào tạo tiên tiến và ưu việt nhất cho đội ngũ nhân viên và đội ngũ quản lý.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01