Tg
Công ty cổ phần đầu tư Phú Minh Mã số thuế: Địa chỉ: 32A, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 0961432220

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Minh là đơn vị hàng đầu trong công tác “Chăn sóc sức khỏe” và là đơn vị tiên phong đầu tiên hoạt động theo mô hình Công ty đại chúng mang tính chất xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Với khẩu hiện “ Sống khỏe ” Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Minh luôn hướng hợp tác chặt chẽ với các cơ quan nhà nước,
các tổ chức xã hội, các tập thể, cá nhân… cùng quan tâm tới sức khỏe với mục tiêu xây dựng một cộng đồng tốt đẹp, tập trung đầu tư vào các dự án cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu bức thiết của toàn xã hội.


Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 101

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 102

Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 110
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01