Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ Mã số thuế: 2500552524 Địa chỉ: Lô 1 KCN Thái Hòa- Liễn Sơn- Liên Hòa- TT Hoa Sơn- Lập Thạch- Vĩnh Phúc Điện thoại: 038.648.2273
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01