Công ty Cổ phần cấp nước Mê Linh Mã số thuế: Địa chỉ: 0986.710.255 Điện thoại: Thôn Thanh Điềm, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

Nhà máy nước Mê Linh – Thôn Thanh Điềm, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01